Een smart grid is een intelligent elektriciteitsnetwerk dat gebruik maakt van tweerichtingsverkeer. Hierbij spelen duurzaamheid, het milieu, de economie en het gedrag van de consument een grote rol. Bij een smart grid hoort een energiemanagement-systeem en ook zijn zonnepanelen onmisbaar. Het energiemanagement-systeem zorgt er bijvoorbeeld voor dat grote huishoudens de overgebleven energie vanuit kleinere huishoudens krijgen. Het verbruik binnen een smart grid wordt constant gemeten en het managementsysteem zorgt dat alle huishoudens aan de energie komen die zij nodig hebben.

Smart grid: rendement voor iedereen

Het grote voordeel van een smart grid is dat het gebruik maakt van tweerichtingsverkeer. Oftewel: vraag en aanbod wordt op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare energie. Met het huidige energienetwerk kan het hedendaagse gebruik bijna niet meer worden opgevangen. Door de nog steeds toenemende groei wordt dit in de toekomst een probleem. Een smart grid kan deze groei wel opvangen, door slim gebruik te maken van energie. Zo helpt een smart grid om energie te besparen en om de uitgaande energie beter te verdelen over verschillende huishoudens.

Smart grids in Nederland

In Nederland hebben we ruime ervaring met het aanleggen en beheren van smart grids. Er zijn hedendaags zo’n 50 lopende projecten. Hierbij wordt volop geëxperimenteerd en geoptimaliseerd zodat we straks in heel Nederland kunnen profiteren van een slim energienetwerk. Grote energiepartijen werken werken samen om beter in te kunnen spelen op vraag en aanbod.

Eind 2009 zijn in Hoogkerk in Groningen de eerste huishoudens begonnen met het gebruik maken van een slim energienetwerk. In juni 2012 heeft Liander in Nieuw-West het grootste intelligente energienetwerk van Nederland aangelegd, zo’n 10.000 huishoudens maken gebruik van die netwerk. Zij maken gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen, slimme wasmachines en een slimme thermostaat. Een smart grid houdt het gebruik goed in de gaten en kan hierdoor de hoeveelheid energie afstemmen op vraag en aanbod. Ook is het zo geregeld dat alle huishoudens precies de energie krijgen die zij nodig hebben.